REGIONALIA


Wśród bibliotek publicznych w powiecie pabianickim są takie, które mogą się poszczycić bogatymi zbiorami regionalnymi.
W tym miejscu prezentujemy zdjęcia publikacji, opracowań, dokumentów życia społecznego i innych związanych z regionem zbiorów, którymi chcą się pochwalić biblioteki sieci powiatowej.
Jest to tylko część zgromadzonych zbiorów - w celu zapoznania się z całością zapraszamy do poszczególnych bibliotek.