Powiat pabianickiSIEĆ BIBLIOTEK W POWIECIE

Od dnia 1 lipca 2001 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pabianickim a Zarządem Miasta Pabianic, pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

Głównym zadaniem biblioteki powiatowej jest opieka merytoryczna nad bibliotekami publicznymi powiatu. Realizowana jest ona m.in. poprzez:
  • pomoc w zakresie gromadzenia, opracowania i inwentaryzacji zbiorów,
  • udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych,
  • organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego,
  • pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne instytucje i organizacje,
  • instruktaż i pomoc metodyczną bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
  • organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie.

Miejska Biblioteka pełniąca zadania biblioteki powiatowej prowadzi także zbiorczą sprawozdawczość z działalności bibliotek w powiecie.
Mieszkańcom powiatu zapewnia dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. Pośredniczy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W 2004 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach rozpoczęłą tworzenie bibliografii regionalnej obejmującej obszar Powiatu Pabianickiego oraz współtworzenie z WiMBP w Łodzi bibliografii województwa łódzkiego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do bibliotek, urzędów, instytucji, zakładów pracy oraz osób fizycznych o przekazywanie wszystkich dostępnych materiałów regionalnych związanych z życiem poszczególnych miejscowości powiatu, ewentualnie o informację, że takie materiały się ukazały.

W sprawach dotyczących bibliotek w powiecie oraz bibiografii regionalnej można kontaktować się z instruktorem powiatowym Reginą Armat:

tel. (42) 215-23-37
renarmat@wp.pl


SIEĆ BIBLIOTEK W POWIECIE