Archiwum

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdanie z działalności bibliotek samorządowych Pabianic za I półrocze 2012 r.
Zestawienie liczbowe działalności bibliotek samorządowych Pabianic za I półrocze 2012 r.
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej bibliotek Pabianic w I półroczu 2012 r.
Podsumowanie WAKACJI 2012 r.

Podsumowanie FERII 2013 r.


ROK 2009

ROK 2010

Styczeń Styczeń
Luty
Luty
Marzec
Marzec
Kwiecień
Kwiecień
Maj
Maj
Czerwiec
Czerwiec
Lipiec
Wakacje
Sierpień

Wrzesień Wrzesień
Październik
Październik
Listopad
Listopad
Grudzień Grudzień


ROK 2011ROK 2012

Styczeń Styczeń
Luty
Luty
Marzec
Marzec
Kwiecień
Kwiecień
Maj
Maj
Czerwiec
Czerwiec
Lipiec
Lipiec
Sierpień
Sierpień
Wrzesień Wrzesień
Październik
Październik
Listopad
Listopad
Grudzień